Ekonomi

thumbnail

Fondi Monetar Nderkombetar (FMN)

Fondi Monetar Nderkombetar, (shkurt:FMN, anglisht: IMF ) eshte nje organizate nderkombetare e 184 vendeve me seli ne Washington,...

thumbnail

Fuqia punetore

Fuqia punetore nenkupton pjesen e shoqerise e cila eshte e afte per pune. Sipas klasifikimit te Bashkimit Evropian...

thumbnail

IBAN

IBAN (International Bank Account Number – Numri Nderkombetar i Llogarise Bankare) eshte nje standart nderkombetar qe perdoret per...

thumbnail

Importi

Importi ne ekonomi njihet si transportim (hyrje) i te mirave, produkteve nga nje vend ne nje vend tjeter...

thumbnail

Indeksi i zhvillimit njerezor

Indeksi i Zhvillimit Njerezor (HDI ose Human Development Index ) eshte nje statistike e perbere nga tregues te...

thumbnail

Inflacioni

Inflacioni eshte nje rritje ngulmuese e çmimit te te mirave dhe sherbimeve, shkaktuar nga disniveli i krijuar nga...

thumbnail

Informacioni kontabel

Informacioni kontabel eshte informacioni i cili jepet mbi rrjedhat kontable ose nga rrjedhat kontable, ku ne rastin e...

thumbnail

Interesi

Interesi (kursi i interesit/kamata) eshte kostoja qe huamarresi i paguan huadhenesit gjate nje periudhe te caktuar kohore, zakonisht...

thumbnail

Inventari

Inventari, ne kuptimin fizik te tij, kuptohen zakonisht rezervat me mallra dhe materiale te ndryshme apo produkte qe...