Ekonomi

Eksporti

Eksporti ne ekonomi nenkupton transportimin e te mirave ose materialeve nga nje vend ne nje tjeter ne menyre legjitime sipas rregullave dhe standardeve te vendeve pjesmarrese ne nje nderrim mallerash ...

Lexoje te plote

Faktoret e prodhimit

Ne ekonomi faktoret e prodhimit ndahen ne : Fuqia puntore (edhe potenciali njerzore) Toka (dhe rrethi natyrore) Kapitali (dhe dituri teknike) Ne ekonomi si fuqi puntore mirret c´do pune e ...

Lexoje te plote

Financa

Financa perfshin veprimtarin afariste qe meret me para apo ne te gatshme. Financat e kane zanafillen e paraqitjes se prodhimit te mardhenieve te mallit apo te marrdhenie mall-para. Nocioni “Financa” ...

Lexoje te plote

Fondi Monetar Nderkombetar (FMN)

Fondi Monetar Nderkombetar, (shkurt:FMN, anglisht: IMF ) eshte nje organizate nderkombetare e 184 vendeve me seli ne Washington, D.C.. Qellimi primare i themelimit te fondit monetare nderkometare ka qene qe ...

Lexoje te plote

Fuqia punetore

Fuqia punetore nenkupton pjesen e shoqerise e cila eshte e afte per pune. Sipas klasifikimit te Bashkimit Evropian çdo person i cili ne kohen e hulumtimit eshte mes 15 dhe ...

Lexoje te plote

IBAN

IBAN (International Bank Account Number – Numri Nderkombetar i Llogarise Bankare) eshte nje standart nderkombetar qe perdoret per te identifikuar numrin e nje llogarie bankare ne nje hapesire qe i ...

Lexoje te plote

Importi

Importi ne ekonomi njihet si transportim (hyrje) i te mirave, produkteve nga nje vend ne nje vend tjeter ne menyre legjitime dhe sipas politikes ekonomike te percaktuar nga vendet pjesmarrese ...

Lexoje te plote

Indeksi i zhvillimit njerezor

Indeksi i Zhvillimit Njerezor (HDI ose Human Development Index ) eshte nje statistike e perbere nga tregues te ndryshem qe sherben si indikator i renditjes se vendeve sipas nivelit te ...

Lexoje te plote