Matematike

Algjebra

Algjebra studion strukturat algjebrike (Grupet, Unazat, Trupat, Hapsirat vektoriale, etj.)[1]. Me ndihmen e saj behet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve te Ekuacioneve. Ne algjebren lineare shqyrtohen Matricat dhe Detirminantet. Ne ...

Lexoje te plote

Algjebra lineare

Algjebra lineare eshte dega e matematikes e cila merret me studimin e vektoreve, hapesirave vektoriale (te cilat njihen edhe si hapesira lineare), transformimeve lineare, dhe sistemeve te ekuacioneve lineare. Hapesirat ...

Lexoje te plote

Algoritmi

Algoritmi ne matematike dhe informatike, eshte nje veprim i percaktuar sakte per zgjidhjen e nje problemi ose te nje lloji te caktuar problemesh. Algoritmi mund te perkufizohet si nje ecuri ...

Lexoje te plote

Analiza funksionale

Analiza funksionale — eshte pjese e matematikes, ne te cilen studiohen hapesirat me pafund shume dimensione dhe ne kete kuptim ajo paraqet nje pergjithesim te algjebres lineare. Per shembull “hapesira ...

Lexoje te plote

Analiza komplekse

Analiza Komplekse, tradicionalisht e njohur si Teoria e funksioneve te variablave komplekse, eshte nje dege e matematikes qe studion funksionet e numrave komplekse. Ështe shume e vlefshme ne shume dege ...

Lexoje te plote

Analiza matematikore

Analiza matematike e ka bazen tek formulimi rigoroz i llogaritjes infinitezimale. Analiza eshte dega e matematikes qe merret shprehimisht me nocione te tilla si limiti, qofte limiti i nje vargu ...

Lexoje te plote

Cilindri

Siperfaqe cilindrike quhet bashkesia e te gjitha pikave ne hapesire te cilat jane njelloj te larguara nga nje drejteze e fiksuar e cila quhet bosht i siperfaqes cilindrike. Largesia e ...

Lexoje te plote

Drejteza

Drejteza ne hapesire paraqet pikat e perbashkta te dy planeve joparalele, rrespektivisht premja e dy planeve jo paralele paraqete drejtezen.[1] Drejteza eshte vije e drejte e pakufizuar ne asnjeren ane. ...

Lexoje te plote

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike (jane funksione te nje kendi. Ato jane te rendesishme per studimin ose zgjidhjen e trekendeshit dhe modelimin e dukurive periodike. Funksionet trigonometrike perkufizohen si heres i dy brinjeve ...

Lexoje te plote