logo

Matematike

Vargu numerik

Varg numerik ne kuptimin e lire eshte ç’do renditje e numrave te zgjedhur njeri pas tjetrit nga ndonje bashkesi e caktuar. Dy llojet me te rendesishme te vargjeve jane: -progresioni ...

Lexoje te plote

Simbolet matematikore

Simbolet ne matematike sherbejne per krijimin e termeve (shprehjeve) matematikore dhe lidhjen e tyre ne forma me komplekse. Me kalimin e kohes dhe sidomose me zhvillimin e matematikes logjike fjalori ...

Lexoje te plote

Matrica

Matrica eshte nje trajte e formulave ne matematike e cila ka disa elemente dhe varresisht nga elemente e saja mund te merr disa forma si drejtekendore, katrore etj. Burimi: Wikipedia ...

Lexoje te plote

Logjika

Logjika eshte disipline filozofike e cila merret me studimin e formave dhe te parimeve te te menduarit te drejte dhe te vertete. Themelues i logjikes eshte filozofi Aristoteli. Sot ka ...

Lexoje te plote

Limiti

Limiti eshte kufiri i diçkaje, zakonisht ne matematike perdoret si funksion qe shenohet me shkuresen lim, dhe qe paraqitet si vlere kufitare vargut numerik e shprehur me formule. ...

Lexoje te plote

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike (jane funksione te nje kendi. Ato jane te rendesishme per studimin ose zgjidhjen e trekendeshit dhe modelimin e dukurive periodike. Funksionet trigonometrike perkufizohen si heres i dy brinjeve ...

Lexoje te plote

Prerjet konike

Ne pergjithesi ekzistojne 3 lloje te prerjeve konike dhe ato jane hiperbola, elipsa, dhe parabola. Rrethi konsiderohet si nenlloj i elipses.Rrethi dhe elipsa jane lakore te mbyllura. Rrethi fitohet kur ...

Lexoje te plote

Vektori

Vektoret jane madhesi qe karakterizohen me nje numer skalar, me drejtimin dhe me kahun e caktuar. Madhesite si gjatesia, syprina, vellimi, pesha, masa, temperatura, dendesia, puna, energjia etj. karakterizohen vetem ...

Lexoje te plote