Matematike

Vargu numerik

Varg numerik ne kuptimin e lire eshte ç’do renditje e numrave te zgjedhur njeri pas tjetrit nga ndonje bashkesi e caktuar. Dy llojet me te rendesishme te vargjeve jane: -progresioni aritmetik te i cli ndryshimi ne mes...
fb1tw1go1

Simbolet matematikore

Simbolet ne matematike sherbejne per krijimin e termeve (shprehjeve) matematikore dhe lidhjen e tyre ne forma me komplekse. Me kalimin e kohes dhe sidomose me zhvillimin e matematikes logjike fjalori i matematikes eshte pasuruar dhe pasurohet gjithnje...
fb1tw1go1

Matrica

Matrica eshte nje trajte e formulave ne matematike e cila ka disa elemente dhe varresisht nga elemente e saja mund te merr disa forma si drejtekendore, katrore etj. Burimi: Wikipedia...
fb1tw1go1

Logjika

Logjika eshte disipline filozofike e cila merret me studimin e formave dhe te parimeve te te menduarit te drejte dhe te vertete. Themelues i logjikes eshte filozofi Aristoteli. Sot ka mendime te ndryshme mbi statusin e logjikes,...
fb1tw1go1

Limiti

Limiti eshte kufiri i diçkaje, zakonisht ne matematike perdoret si funksion qe shenohet me shkuresen lim, dhe qe paraqitet si vlere kufitare vargut numerik e shprehur me formule....
fb1tw1go1

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike (jane funksione te nje kendi. Ato jane te rendesishme per studimin ose zgjidhjen e trekendeshit dhe modelimin e dukurive periodike. Funksionet trigonometrike perkufizohen si heres i dy brinjeve te trekendeshit kenddrejte. Ato gjithashtu perkufizohen edhe...
fb1tw1go1

Prerjet konike

Ne pergjithesi ekzistojne 3 lloje te prerjeve konike dhe ato jane hiperbola, elipsa, dhe parabola. Rrethi konsiderohet si nenlloj i elipses.Rrethi dhe elipsa jane lakore te mbyllura. Rrethi fitohet kur siperfaqja konike prittet me nje rrafsh i...
fb1tw1go1

Vektori

Vektoret jane madhesi qe karakterizohen me nje numer skalar, me drejtimin dhe me kahun e caktuar. Madhesite si gjatesia, syprina, vellimi, pesha, masa, temperatura, dendesia, puna, energjia etj. karakterizohen vetem me numer (i cili shprehe raportin ndermjet...
fb1tw1go1