Shtypja e ajrit

Ajri eshte materje e cila ka peshen e vet. Thermijat e ajrit nen ndikimin e forces se gravitetit, shkaktojne trysni ne te gjitha objektet ne siperfaqen e Tokes dhe quhet trysni ose presion atmosferik. Ne kushtet e qetesise se ajrit trysnia atmosferike mbi siperfaqe te caktuar i pegjigjet mases se shtylles se ajrit te atmosferes mbi siperfaqen gjegjese.

Burimi: Wikipedia