Qendra e Publikimeve Zyrtare

Te Qendra e Publikimeve Zyrtare mund te konsultoheni per arkiven e elektronike te akteve ligjore te shtetit shqiptar, si dhe me botimet me te fundit te QBZ-se.

Adresa: Bulevardi “Zhane D’Ark”, ne krahun lindor te ish-Ekspozites “Shqiperia Sot”, Tirane, Albania
Faqja zyrtare: http://www.qbz.gov.al