Analiza funksionale

Analiza funksionale — eshte pjese e matematikes, ne te cilen studiohen hapesirat me pafund shume dimensione dhe ne kete kuptim ajo paraqet nje pergjithesim te algjebres lineare. Per shembull “hapesira e funksioneve te vazhdueshme”, “Hapesira e funksioneve te integrueshme” pastaj Hapesirat e Banachut dhe Hapesirat e Hilbertit. Rol te rendesishem kane kuptimet ose konceptet e mases, metrikes, normes, prodhimit skalar etj. Per lidhjet ne mes koncepteve themelore shfrytezohen kuptimet e «operatorit» dhe «Funksionalit».

Burimi: Wikipedia