Simbolet matematikore

Simbolet ne matematike sherbejne per krijimin e termeve (shprehjeve) matematikore dhe lidhjen e tyre ne forma me komplekse. Me kalimin e kohes dhe sidomose me zhvillimin e matematikes logjike fjalori i matematikes eshte pasuruar dhe pasurohet gjithnje e me shume me simbole te reja. Zakonishte per simbolizimin e variableve te ndryshme, varsisht nga lemia perdoren shkronjat e alfabetit latin dhe alfabetit te vjeter greke.

Burimi: Wikipedia