Shkolla Artistike Kristaq Rama

Shkolla Artistike ”Kristaq Rama” 9 vjecare dhe e mesme jopublike e licensuar nga MASH me nje staf te kualifikuar mesuesish dhe mjedise moderne, hap per ju deget: Muzike (piano, violine, violincel, kitare, fizarmonike, klarinete etj). Artet Figurative (pikture, skulpture me specialitetet: grafik tekstil, skenografi, qeramike, gur dru dhe fotografi artistike).

Adresa:
Tirane, Albania
Tel1: 0422237720
Cel: 0692099773
Fax: 042237722
Email: kristaqrama@yahoo.com